ΜΕΝΟΥ
Κατηγορίες

Πιστοποιητικά

    H MGPACK είναι πιστοποιημένη από το Φορέα Ποιστοποίησης EUROCERT ότι λειτουργεί σύμφωνα με το Πρότυπο Διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2008 με το οποίο εξασφαλίζει αναγνωρισιμότητα όσον αφορά την διαρκή προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση της ποιότητας, και ισχυροποιεί την θέση της έναντι του εσωτερικού και εξωτερικού ανταγωνισμού. Επίσης είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2005 πού ορίζει τις απαραίτητες οργανωτικές δομές και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί  μια επιχείρηση που παράγει προϊόντα που προορίζονται για την συσκευασία τροφίμων. Το Πρότυπο ISO 22000:2005 εφαρμόζεται από την MGPACK με σκοπο να αναπτύξει κατάλληλες δομές προσδιορισμού, παρακολούθησης και συνεχής βελτίωσης  των παραμέτρων ασφάλειας τροφίμων της λειτουργίας της.Η Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων εξασφαλίζει την αναγνώριση της δέσμευσης της MGPACK για συνεχή προσπάθεια μείωσης της πιθανότητας εισαγωγής κινδύνων στο τρόφιμο και για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασία της.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

espa